Nhân Hội nghị Tổng kết chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 Tỉnh Bến Tre được tổ chức ngày 11 tháng 03 năm 2022. Cty TNHH Tùng Phát Vina đã vinh dự được Vinh danh là một trong những Doanh nghiệp Khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.

Cty Tùng Phát Vina Được Vinh danh Doanh nghiệp Khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

https://baodongkhoi.vn/phat-bieu-cua-bi-thu-tinh-uy-tai-hoi-nghi-tong-ket-chuong-trinh-dong-khoi-khoi-nghiep-va-phat-trien--11032022-a97850.html

Cty Tùng Phát Vina Được Vinh danh Doanh nghiệp Khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

 https://dangcongsan.vn/kinh-te/ben-tre-phan-dau-phat-trien-5000-doanh-nghiep-568406.html

Cty Tùng Phát Vina Được Vinh danh Doanh nghiệp Khởi nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2016-2020